Szukaj w serwisie

Kategorie:

Akty prawne | Ustawy i rozporządzenia | Prawo a budownictwo na wsi | Ochrona środowiska

Uzyskanie pozwolenia na budowę w budownictwie przemysłowym

Piątek, 05 czerwiec 2009, kategoria: Prawo a budownictwo na wsi

Pierwszym etapem w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę jest wystąpienie do Urzędu Gminy o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. W przypadku braku planu, wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskanie wymienionych dokumentów może trwać od 1 miesiąca nawet do pół roku.

Następnym krokiem jest wykonanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego tj.:
1. warunki techniczne przyłączenia do sieci: energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej;
2. uzgodnienia (w zależności od położenia miejsca inwestycji) w zakresie dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych;
3. uzgodnienia w zakresie P. Poż, BHP, sanitarno-higienicznym, jeżeli jest to wymagane przepisami szczegółowymi (dotyczy najczęściej zakładów pracy) oraz uzgodnienia z gestorami sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, itp. (w zależności od położenia planowanej inwestycji);
4. wyłączenia z produkcji rolnej.

Do projektu należy załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Dodatkowo w inwestycjach budownictwa przemysłowego może być wymagana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Należy podkreślić, że budowa obiektu przemysłowego wiąże się z uzyskaniem wielu więcej uzgodnień niż przy budynku mieszkalnym.

Przy pierwszej wizycie w wybranym biurze projektowym pamiętajmy o zabraniu niezbędnych dokumentów tj.: zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji z planem miejscowym lub decyzję o warunkach zabudowy, mapę do celów projektowych w skali 1:500 (oryginał), akt notarialny działki budowlanej. Czas trwania prac projektowych uzależniony jest od stopnia skomplikowania planowanej inwestycji i mocy przerobowej wybranego biura projektowego.

Skompletowaną dokumentację projektową, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę składamy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego. Na rozpatrzenie wniosku Starostwo ma czas 65 dni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i upłynięciu czasu uprawomocnienia się uzyskanej decyzji (14 dni od daty potwierdzenia odbioru - druk pocztowy, potwierdzający otrzymanie decyzji przez strony objęte postępowaniem) zakładamy Dziennik Budowy opieczętowany przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego. Po upływie 7 dni od zawiadomienia o rozpoczęciu robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego możemy rozpocząć w pełni zgodnie z Prawem Budowlanym zamierzoną inwestycję budowlaną.

Jak widzimy, procedura uzyskania pozwolenia na budowę nie jest prosta a przede wszystkim czasochłonna, warto więc rozpocząć starania o pozwolenie na budowę odpowiednio wcześniej przed zakładanym przez nas terminem robót budowlanych i prowadzić inwestycję zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, co pozwala uniknąć niepotrzebnych konsekwencji prawnych i kar finansowych nakładanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją Prawa Budowlanego lecz przestrzegamy, że planowane zmiany nie będą rewolucyjne. W mediach i innych środkach przekazu możemy usłyszeć o rewolucyjnych uproszczeniach, jednak wyciągając wnioski z opublikowanych propozycji zmian, widzimy, że dotyczą one głównie nazewnictwa procedur uzyskania pozwolenia na budowę. Dla przykładu, wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie ma być zastąpione rejestracją projektu. Inwestorom planującym w najbliższym czasie budowę nowego obiektu radzimy nie czekać na zapowiadane zmiany, ponieważ w praktyce mogą one nie wiele przyspieszyć procedurę uzyskania stosownych pozwoleń.

Druki wniosków, oświadczeń, itp.


powrót

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 

Oferty sponsorowane:
Polecane www: 
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.oZbiornikach.pl Wszelkie prawa zastrzeżone