Szukaj w serwisie

Kategorie:

Kredyty i pożyczki | Dotacje unijne | Ubezpieczenia | Fundusze europejskie | PROW 2007-2013

Tutaj jesteś: Ekspert radzi / Dotacje unijne

Unijne dotacje na nowe technologie

Sobota, 30 sierpień 2008, kategoria: Dotacje unijne , Bartek

Projekty inwestycyjne, które pozwolą przedsiębiorcom wdrożyć tzw. Najlepsze Dostępne Techniki, a przez to dostosować się do wymogów dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC), mogą otrzymać dofinansowanie w ramach działania 4.3 PO Infrastruktura i Środowisko.

Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Techniques) zapobiegają zanieczyszczeniom lub je minimalizują, pozwalają na efektywne zastosowanie i są uzasadnione ekonomicznie. BAT nie wskazuje rodzaju urządzenia czy też konkretnej technologii, lecz zgodnie z dyrektywą IPPC służy ustaleniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Limity emisyjne określane na podstawie BAT muszą brać pod uwagę techniczną charakterystykę instalacji, jej lokalizację geograficzną i lokalne warunki środowiskowe. Najlepsze Dostępne Techniki charakteryzują się zaawansowanym poziomem technologii i najwyższym stopniem rozwoju działalności, efektywnością (z uwzględnieniem warunków technicznych i ekonomicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska), możliwością praktycznego zastosowania.

Jak było, jak jest
Zanieczyszczeniom można zapobiegać poprzez stosowanie surowców i produktów przyjaznych środowisku (podlegających wtórnemu wykorzystaniu, o długim okresie życia itp.), efektywne wykorzystanie zasobów, minimalizację ilości odpadów, ich recycling i wtórne wykorzystanie. W przemyśle negatywnego wpływu na środowisko nie można uniknąć całkowicie, dlatego obok wdrażania technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, konieczne jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez inwestycje w takie urządzenia jak elektrofiltry, instalacje odpylania i odsiarczania.

W okresie 2004 – 2006 proekologiczne projekty przedsiębiorców otrzymywały dofinansowanie przede wszystkim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.4 ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska’’. Najwięcej firm ubiegało o dofinansowanie z poddziałania 2.4.1 ,,Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego’’ – w pięciu rundach zostało złożonych 159 wniosków.

Mimo, iż Infrastruktura i Środowisko nie jest kontynuacją SPO WKP, to porównując IV Priorytet Programu Infrastruktura i Środowisko i wspomniane działanie 2.4 SPO WKP, analogie nasuwają się same – dotyczy to na przykład typów projektów. W działaniu 4.3 PO IiŚ są to, niemalże identyczne, jak w poddziałaniu 2.4.1 SPO WKP, zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie ładunku zanieczyszczeń do środowiska, zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów, zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i zużycia energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT, inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji, inwestycje w celu spełnienia wymogów pozwolenia zintegrowanego.

autor: Bartek

powrót

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
JESTEŚ ZAINTERESOWANY - ZŁÓŻ ZAPYTANIE OFERTOWE.
  • FORMULARZ KONTAKTOWY / ZAPYTANIE OFERTOWE
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść zapytania:
Kod:
Wpisz kod:

 
 

Oferty sponsorowane:
Polecane www: 
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.oZbiornikach.pl Wszelkie prawa zastrzeżone